طراحی خط کوفی در ایلوستریتور

3,371
در این ویدیو به طراحی سبک جدیدی از خط کوفی میپردازیم_دیلاین گرافیک_www.Delayn.com
pixel