تلاش به حداقل کردن کشیدن دندان با وجود برجستگی دندان ها

75

وقتی دندان ها هم بی نظم هستند و هم برجسته بسیار سخت است ارتودنسی بدون کشیدن دندان آن هم با سیستم های قدیمی و نه سلف لیگیت! در انتهای فیلم می‌بینید که درمان با ثبات هم بوده است اطلاعات بیشتر DrGogani.com 09101820936

زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت رضا یزدانی
pixel