جمال یعقوبی-گروه جهادی انصارالمهدی- 22 اردیبهشت ماه 98

42

قالب فعالیت های گروه جهادی انصار المهدی (عج) بر روی 6 روستای محروم شهرستان آوج واقع در استان قزوین معطوف است. آموزش زنبورداری، آموزش پرورش قارچ، زیباسازی و نوسازی مدارس، ارائه خدمات پزشکی و مشاوره ای و... از جمله اقدامات انجام شده توسط گروه جهادی انصارالمهدی (عج) در مناطق یاد شده است. گروه ما در حوزه قالی بافی نیز فعالیتی جدی داشته و توانسته پس از شناسایی افراد مستعد و ارائه آموزش های لازم به آنها، از طریق تاجرین منطقه اقدام به تهیه سفارش برای افراد آموزش دیده نمایند و پس از تولید فرش نیز برای فروش به مردم

میدون
میدون 363 دنبال کننده