ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Pediatric Advanced Life Support

116
برنامه کلاسهای آنلاین دوره رزیدنتی اطفال، به همت و تلاش تیمی در گروه کودکان برگزار میشود. زیر ساخت های موجود از سمت آقای دکتر محمدی (معاونت پژوهشی) ایجاد شده است و از ایشان کمال تشکر و قدردانی را داریم. لطفا در صورت هر گونه بروز مشکل، یا انتقاد و پیشنهادی به افرادی که در ذیل اطلاعات آنان قرار داده شده است، در میان بگذارید. آقای دکتر امیر نقش زن: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دبیر علمی کلاسهای آموزشی دستیاران گروه کودکان شیراز
pixel