داستان زندگی کودکی که بینایى چشم هایش در انتظار عملی شدن وعده هاست

314

‏⁧شوخان، ⁩کودکی که چندی قبل با عمل وزیر بهداشت بینایی اش کمی برگشت می گوید که باز بینایی چشمانش کم شده و دلیلش عمل هایی ست که باید بعد از عمل اول انجام می شد./ او می گوید وزیر بهداشت را دوست دارد اما فکر می کند که شوخان را از یاد برده است. @GeraaMedia