پشت صحنهٔ «همه می دانند» اصغر فرهادی + مصاحبه با پنه لوپه کروز و خاو

1,255

بخشی از پشت صحنهٔ «همه می دانند» جدیدترین ساختهٔ اصغر فرهادی را به همراه صحبت های بازیگران نام آشنای فیلم در مورد فرهادی را در هفدانگ ببینید.www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده