گزارش تصویری هفت دوره سمپوزیوم مجسمه سازی تهران

104
سازمان زیباسازی شهرداری تهران، 1394
pixel