فن بیان و آئین سخنوری جلسه اول

421
جلسه اول فن بیان و آئین سخنوری با حضور دکتر حسینخانی روی خط دانشگاه
pixel