اینترنت اشیا(internet of things)

124

اینترنت اشیا، سیستمی از کامپیوترها، ماشین های محاسبه، دستگاه های دیجیتال و مکانیکی، انسان ها و حیوانات است که هر کدام با یک کد مستقل و به عنوان یک وسیله ی متمایز، در شبکه حضور دارند و سهم قابل توجهی از تبادل اطلاعات و رفتار و رابطه میان آنها، بدون دخالت و نظارت مستقیم انسان انجام می شود. با درشکه همراه باشید تا تکنولوژی های روز را به شما بیشتر معرفی کنیم.

میثم
میثم 2 دنبال کننده