مصرف گل اعتیادآور است؟

113
با وجود اینکه درباره «گل»، پرمصرف ترین ماده محرک، در ایران اطلاعات زیادی منتشر شده، اما هنوز برخی تصور می کنند این ماده اعتیاد ندارد.
pixel