دزدی دوچرخه بلوار پیروزی مشهد

410
h.khosravi24 0 دنبال‌ کننده
حدود ساعت 12شب مورخه 27آبان سال 1399دو نفر سارق با بازکردن درب کنترلی طی دو مرحله اقدام به سرقت دو عدد دوچرخه ولوازم دیگر از پارکینگ آپارتمان میکنند .در مرحله اول سارقان یک عدد دوچرخه ولوازم میبرند ودوباره با انبر برمیگردند وقفل دوچرخه دیگر که با قفل های مخصوص دوچرخه قفل شده بود را قطع ودوچرخه دوم را هم سرقت میکنند.در مراجعه دوم ،چهره سارقان واضح می باشد.اگر کسی چهره سارقان را شناسایی نمود به پلیس 110اطلاع دهد واز مالباخته مژدگانی دریافت نماید.
h.khosravi24 0 دنبال کننده
pixel