ورود رئیس جمهور به تاجیکستان

244

ورود حسن روحانی به تایکستان برای شرکت در اجلاس سیکا

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده