توفان منگ خوت ( اومپونگ)

252

تبریز امروز: توفان با سرعت 265 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است ، این توفان موجب بروز سیل خواهد گردید.

تبریز امروز 119 دنبال کننده
filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel