تدریس کتاب ریاضی - جمع و تفریق بر روی محور (کلاس اول دبستان)

1,631
تدریس کتاب ریاضی - جمع و تفریق بر روی محور، کلاس اول دبستان، توسط سرکار خانم یزدان پرست آموزگار پایه اول دبستان ایده آل پارسی شیراز
pixel