اسپرینگ رول چاینیز ، مرجان وکیل الرعایا (کارشناس آشپزی)

765

#سفره_خانه ، برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: اسپرینگ رول چاینیز کارشناس: مرجان وکیل الرعایا (کارشناس آشپزی) ، تاریخ پخش: 970414 ، کد ویدیو: 5549