آشنایی با «برنامۀ طرح های نوآورانه»

698

بر اساس اعلام nanomatch.ir ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از تجاری سازی دستاوردهای حوزه نانو، تولید ثروت و گسترش تفکر کارآفرینی در کشور، از فناوران و شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو در قالب برنامه طرح های نوآورانه (NanoMatch) حمایت می نماید. در این کلیپ با این برنامه بیشتر آشنا می شویم.