چالش های قضایی و معضلات اجتماعی

176

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع چالش های قضایی و معضلات اجتماعی با حضور دکتر مهدی جوهری (عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم قضایی) - ۹۸/۰۲/۰۹