قسمت 10 - سریال هزار دستان - با زیرنویس انگلیسی

1,143

کد ویدیو: 4435 سایر بازیگران: سروش خلیلی در سه نقش؛ متولی سقاخانه در تهران قدیم - جهانگیر فروهر در دو نقش کفیل شعبه تامینات در تهران قدیم- جمشید لایق در نقش جعفرقلی خان نشاط مامور سرشماری - محمد ورشوچی در نقش آژان و مامور راهنمایی و عبور و مرور - نعمت الله گرجی در نقش آژان - اسماعیل محرابی در نقش نصرا... خرمی مامور سرشماری - منوچهر آذری در نقش دربان گراندهتل - فرهنگ مهرپرور در نقش دکتر خندان و