بوستر پمپ بی صدا داب Easy Box

652

بوستر پمپ کاملا بی صدا جهت تامین آب مصرفی با سیستم تمام الکترونیکی SUPER SILENT دبی: حداکثر 80 لیتر بر دقیقه هد: حداکثر ارتفاع 55 متر کیفیت سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب فروش انواع بوستر پمپ در هایپر صنعت فامکو 33113377-021 داخلی 222