تغییر و تکامل شهر یا Evolution of the City

386

هر یک از اماکن و المان های شهری در حال تبدیل شدن به یک اپلیکیشین هستند. فیلمیو یا netflix جای سینما را می گیرد، با Airbnd هتل و خانه اجاره می کنیم. به جای چسباندن آگهی روی دیوارهای شهر آنرا در craigslist یا دیوار منتشر می کنیم. آمازون و دیجیکالا هم جای فروشگاه ها و پاساژها را گرفته. سایت BestReviews که قبلا ویدیو Evaluation of Desk را تهیه کرده بود اخیراً ویدیویی یک دقیقه ای با موضوع تغییر و تحو

کریمی
کریمی 0 دنبال کننده