آموزش ساخت کامل دیوید بکام در pes17_18_19

2,923
mahdi_pes_gmaer/edit maker 6 دنبال‌ کننده
ساخت کامل و توجه زیاد به فیس_ اورال_قابلیت ها_نوع حرکات و...... رابه خوبی توجه شده و ساخته شده
pixel