ایرباس/ معرفی هلیکوپتر شیبل S-100 (بدون سرنشین) و H145

240

معرفی هلیکوپتر شیبل S-100 (بدون سرنشین) و H145- جهت انجام ماموریت های تیمی