13-نگهداری و تزیین گلهای شاخه بریده - شبکه دو - خورشیدی

2,680

قسمت سیزدهم، آموزش ساخت و نگهداری انواع گل و گیاه و بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 13 آذر 1396 موضوع این قسمت از برنامه : تکنیک های نگهداری از گلهای شاخه بریده برای مدت زمان بیشتر، روش های درست کردن گلدان های تزیینی با گل و شمع و حتی تنه های خشک شده کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر گل و گیاه، مدیریت موسسه بونسای ایرانی iranibonsai http://iranibonsai.com 09102004282