وقوع سیل شدید در اندونزی

314

مختل شدن زندگی روزمره در پی جاری شدن سیل در شرق اندونزی

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده