گاوماهی مرجانی نواری: Priolepis cincta

550

گاوماهی مرجانی نواری (Priolepis cincta)، از گاوماهیانی که در بعضی منابع از جنوب ایران گزارش شده است. ارزش آن در زمینه ماهیان آکواریومی است و تا 7 سانتیمتر رشد می‌کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Priolepis-cincta.html