داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

عدم رعایت ایمنی آتش سوزی

893
متصل نبودن کابل ارت و جرقه ایجاد شده با پیچ گوشتی که از دست راننده رها و به زمین برخورد کرد باعث شد بخارات بنزین پخش در محیط شعله ور شوند .
pixel