معرفی دوره آموزشی جدید مرور سیستماتیک و متاآنالیز دی 97

573

در این ویدیو یا ویژگیهای منحصر بفرد دوره آموزشی «طراحی، اجراء و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (فراتحلیل)» آشنا شده و ضمناً به برخی سوالات بسیار مهم شما علاقمندان نیز پاسخ داده میشود. لازم به ذکر است که این دوره از نیمه دوم دی ماه 97، آغاز میگردد.

pixel