همایش شیرخوارگان حسینی در امامزاده ناصربن علی هفده تن گلپایگان

189

همزمان با 41 کشور دنیا و 5 هزار و 300 نقطه، از جمله ۳۵۶ امامزاده کشور، همایش شیرخوارگان حسینی در امامزاده ناصربن علی هفده تن گلپایگان برگزار گردید. http://bayangolpayegan.ir/?p=

بیان نیوز
بیان نیوز 75 دنبال کننده