فروش نهال گردو ژنوتیپ برتر رویال

156
کیفیت محصول گردو ژنوتیپ رویال بعد از برداشت گردو.چه کنیم با کود دهی پاییزه شما، عناصر غذایی  مورد نیاز جهت رشد درختان در اوایل فصل بهار، از ذخایر کربوهیدراتی تامین میگردد. از اینرو تغذیه درخت پس از برداشت  می تواند راهکار کمکی برای ذخیره سازی عناصرمورد نیاز برای شروع فعالیت گیاه و رشد جوانه ها باشد. بنا بر این اهمیت ویژه  تغذیه پائیزه درختان گردو به سبب نقش کلیدی آن در فرآیند تشکیل گردو در سال بعد نمایان می شود.  در این رابطه کودی بدهید که هم ارگانیک باشد و هم موجب افزایش تولید دانه گرده و تشکیل تعداد بیشتر گل و میوه  در بهار سال بعد گردد. چنین کودی باید حاوی سه عنصر روی، بر و ازت  باشد که در فرایند فروت ست ، در تشکیل و تکامل جوانه گل نقش اساسی ایفا می نمایند. کود گاوی مناسب که در کانال باغداری نوین درباره آن توضیح داده ایم و کود کرکس کود که از تعاونی نطنز قابل تهیه است این عناصر با دارد.  انتخاب نهال سالم ، اصیل ، استاندارد را به رویال نهال بسپارید . #رویال_نهال نهالستان_ارمین_قاسمی ارتباط با نهالستان بخش فروش @bazrnahal 09141811520 09301811520 09021811520 ️0920181152
pixel