فیلم کوتاه «انرژی نیوز» از پخت نیمرو نفتی‌ها با نور خورشید/ @Enenews

86
انرژی نیوز 20 دنبال‌ کننده
فیلم کوتاه «انرژی نیوز» از پخت نیمرو توسط یکی از کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی در یکی از تاسیسات نفتی غرب کشور را می‌بینید.
انرژی نیوز 20 دنبال کننده
pixel