ثریا | معرفی فعالیت های موثر و جریان ساز جنبش دانشجویی

489

هشت مهمان جوان برنامه امشب ثریا به نمایندگی از تشکل های و فعالیت های دانشجویی در حوزه های مختلف به شرح زیر می باشند: نماینده پویش دانشجویی نجات اقتصاد ایران (حمایت از تولید ملی) ، نماینده کمیته پیگیری حق مسکن مردم، نماینده کمیته صیانت از منافع ایران (حقوق هسته ای ایران)، نماینده کمیته دانشجویی پیگیری عدالت در نظام سلامت، نماینده پویش مردمی دانشجویی شفافیت برای ایران، نماینده کمیته دانشجویی پیگیری

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده