معرفی نرم افزار WiS-PoC

7
در این ویدئو موشن قصد داریم به معرفی قابلیت های سامانه نرم افزاری و سخت افزاری WiS-PoC بپردازیم.
pixel