تاثیر انقلابی انتخاب‌ها | مهسا علافر | تداکس تهران زنان 2020

165
هر انسان بالغ روزانه حدود ۳۵ هزار تصمیم‌ می‌گیرد. مهسا علافر برایمان درباره اهمیت این انتخاب‌ها و تأثیری که آنها در زندگی شخصی و اجتماعی افراد دارند، می‌گوید.
تداکس تهران 1.1 هزار دنبال کننده
pixel