مهدی طارمی به ریو آوه پرتغال پیوست

943
مبلغ قرارداد طارمی یك میلیون و ٤٠٠ هزار یورو برای دو فصل است و در پایان فصل اول در صورت داشتن پیشنهاد از اسپانیا، آلمان یا انگلیس می تواند جدا شود
حلقه وصل 1.5 هزار دنبال کننده
pixel