جشنواره تئاتر آسمان دانشگاه سپهر

233

اولین جشنواره تئاتر آسمان دانشگاه سپهر اصفهان اردیبهشت 91

سپهر 3 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel