زانیار خسروی و سیروان خسروی - نمیرم عقب

1,312
1,312 بازدید
اشتراک گذاری
https://www.persiansong.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86 کفشای آهنی پام کردم من این دنیای وحشی رو رام کردم مشکلاتو میذارم میرم بالا من مثه بالگردم هرکجا مشکلا بزرگ شد من سعیمو زیاد کردم حتی توی بدترین شرایط بازم به خودم اعتماد کردم یاد گرفتم که زندگی سخته و دست زیاده بالا دست توی جاده ی زندگی همیشه پاین و بالا هست یاد گرفتم زندگی یعنی همین لحظه فردا که نیومده ولی همین حالا هست هیچ مشکلی بزرگ هیچ دیواری واسم بلند نیست این دنیا جای واسه اونای که همیشه جلوی خطر پر دلهرن نیست
pixel