فیلم سینمایی المپیوس سقوط کرده است به همراه تحلیل فیلم/ دکتر محمد صادق کوشکی

12,689

معاونت سیاسی سپاه در راستای تحلیل جنگ رسانه ای غرب علیه ایران به تحلیل سیاسی فیلم های سینمایی روز دنیا اقدام می کند. در همین راستا با توجه به اینکه سال های زیادی است که هالیوود سعی دارد ترس و هراس از نا امنی را در دل مردم کشور خود زنده نگه دارد تا بهانه های لازم برای حمله به کشورهای دیگر را داشته باشد فیلم سینمایی المپیوس سقوط کرده است را با تحلیل دکتر محمد صادق کوشکی ارائه می نماید.این چهارمین شماره از سری تحلیل های مرکز مطالعات سیاسی معاونت سیاسی سپاه است که به صورت خاص برای نمایش خانوادگی اماده گردیده اس