صنعت توریسم،جادوی تجارت

104

صنعت توریسم،جادوی تجارت: Airbnb محیط شرکت فعال در هتلداری شهروندی با دو میلیون مکان ثبت شده،در 191 کشور و 60 میلیون کاربر! سریع ، ساده یا ارزان کنید!