کنایه روحانی به اقتصاددانان بانک مرکزی

316
حاشیه های نشست هیئت دولت (7 آذر 1397)
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel