آموزش حدنگاری (کاداستر)- بخش 4

14
در این ویدئو، دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و رئیس گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) به آموزش حدنگاری با بیانی روان و به صورت کاربردی می پردازد.
pixel