آموزش جرثقیل برای کودک توسط عمو استاندارد جرثقیل بخش اول

298
قسمت اول عمو استاندارد جرثقیل تلفن: 88930943 و 09128898594 شرکت بازرسی فنی هیرسا کیفیت پاسارگاد (PHQ) برای دانلود فیلم ها و مقالات آموزشی مراجعه کنید بهwww.PHQ.ir
pixel