کسب درآمد از تجربیات برای مدیران منابع انسانی

73
در این ویدیو توضیح داده ام که یک مدیر منابع انسانی می تواند تجربیات خود را در قالب فیلم و محتوا تدوین کند و به فروش برساند - سیاح نیا
pixel