مدیریت محتوای سازمانی در شیرپوینت 2013

989

یا قابلیت مدیریت محتوای سازمانی (ECM) در شیرپوینت 2013 آشنا شوید. این ویدیوی دوم از معرفی شیرپوینت 2013 است که به دلایل نرسیدن ویدیوی اول ایتدا بارگذاری شده است.

پرنیان
پرنیان 35 دنبال کننده