جلسه 783 شورای عالی انقلاب فرهنگی- 1395/6/2

48
48 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ارائه گزارش عملکرد شورا در خصوص حکم مقام معظم رهبری - تصویب 7 فروردین به عنوان روز هنرهای نمایشی - ستاد مهندسی فرهنگی در شهریور تشکیل می شود.