تاثیر رسانه ها بر جشنواره از زبان متین ایزدی

1,220

گفتگوی متین ایزدی دبیر ششمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران با بازی سنتر درباره تاثیر رسانه ها www.BaziCenter.com

بازی سنتر
بازی سنتر 225 دنبال کننده