سامانه هوشمند الکتروپارت

76

سامانه‌های هوشمند الکترو پارت ، در زمینه‌های اتوماسیون کشاورزی، گلخانه‌های هوشمند، دامداری مکانیزه و هوشمند‌سازی صنعت کشاورزی و سایر صنایع قابل پیداسازی می‌باشد.

snkn93
snkn93 4 دنبال کننده