برداشت اول: اتاق تست بازی بازیاتو

386
قبل از انتشار بازی هیچ چیزی به اندازه تست و رفع خطاهای حیاتی اهمیت نداره؛ این تست موفقیت یا عدم موفقیت اولیه بازی را مشخص میکنه از تعداد دانلود اولیه تا تعداد نظرات مثبت و منفی در مارکت ها. سرویس جدید بازیاتو با نام "اتقا تست بازیاتو" اینجاست که فرایند تست بازی را سریع تر با هزینه منطقی و البته حرفه ای برای شما انجام بده. با ما همراه باشید
بازیاتو 707 دنبال کننده
pixel