فساد در امریکا قانونی است!

486

این ویدئو به بررسی خلاهای قانونی و زمینه های فساد در نظام سیاسی و اقتصادی ایالات متحده می پردازد.