ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

قسمت دوم - ساختن پروژه و اجرای آن

10
در این قسمت باهم یک پروژه جدید میسازیم و اولین کدمان به زبان c اجرا می کنیم. ارائه دهنده: مریم تیموری - ایمیل: maryam.teimouri.bd@gmail.com برای دریافت محتوای آموزشی بیشتر به سایت rcss.ir مراجعه کنید.
RCSS.IR 21 دنبال کننده
pixel