آموزش انگلیسی - جولیا در استخر

188
جولیا و سام برای مسابقه به استخر می روند که جولیا ... برای دیدن آموزش عبارات و تمرین های این فیلم کوتاه جذاب به لینک: https://interlan.app/english_videos/a-race/ وارد شوید
interlan 4 دنبال کننده
pixel